Sao Tử Vi

Chia sẻ tin này:

Sao tử vi

Sao tử vi tính chủ những điều gì

Tử vi thuộc thành thổ là vì sao ở ngôi tôn trong các vì sao mệnh con người ta trước phải căn cứ vào tử vi để từ đấy mà lập thành số
Tử vi ở nơi miếu Vượng là cực tốt rơi vào hám điện là cực hung
Ở ngôi tôn đúng miếu địa tử vi có thể làm tiêu bách ác chế Ngự các sao hung hãn như thất sát, hỏa tinh, linh tinh.
Tử vi cần đi cặp với phụ bật, thiên tướng, xương khúc, khối Việt, Nhật Nguyệt và lộc Tôn.
Tử vi có lộc tồn lại thêm Nhật Nguyệt Tam Hợp chiếu thì quý Bất Khả ngôn
Tử vi thiếu phụ Bật đồng hành lý như ông vua mất Kiều thần gọi bằng cô quân tốt đẹp giảm đi rất nhiều.
Tử vi gặp toàn sao hung ví như tiểu nhân vẫn Quyền đuổi quân tử ra đứng đường sẽ thử lên người gian trá bất thiện.
Tử vi hội Liêm Trinh không thấy tả hữu tướng tá thường làm anh tiểu lại.
Tử vi lên vào cung mệnh Thân cung quan cung phúc đức Nếu tử vi ngồi tại cung tật ách nô Bộc là trái giảm mất uy quyền dù có sự trợ giúp cũng không thành phúc lớn.
Tử Vi đóng vào các cung Quan Lộc thân mệnh mà được tam hợp xung chiếu có thể khiếu thiên tướng hay lộc-tồn ngộ Thiên Mã thông bị không vong cản trở là Quý.
Tử vi mà khuất phục được thất sát để dùng thất sát làm quyền uy là cách về võ.
Tử vi nhờ lực Vân phúc là khách về văn.
Tử vi ở cung tài bạch 2 điền Trạch Đồng Cư cùng thiên tướng Thiên Phủ lại thêm lộc cung và tả hữu Hộ Vệ ắt làm tài Phú chi quan.
Ở cung tử tức có tải hết thì sinh quý tử đứng một mình thì cô độc.

 

Tử vi Nguyên thuộc Thổ

Quan Lộc quan chủ tinh

Hữu tướng Vi hữu dụng

Vô tướng Vi vô Quân

Chư cung giai giáng phúc

Phùng hung phúc tự thân

Văn xương phát khoa giáp

Vũ khúc Thu Hoàng Ân

Nữ Nhân Hội đế tòa

Ngô Cát sự quý nhân

Ngược dữ đào hoa hội

Phiêu Lãng lạc Phong Trần

Kình Dương tòa Linh tu

Thử thiết câủ thâu quần

Tam phương hữu cát củng

Phương tác quý nhân Bình

Nhược Hoàn vô phục bật

Chư ác cộng ẩm lăng

Đế Vi vô đạo chủ.

 

Nghĩa là : tử vi thuộc hành Thổ chủ về quan tước phải có tướng tá mới hữu dụng không tướng tá là ông vua bị vây nó khả Dĩ Vãng phúc cho các cung gặp hung nó chống đỡ đi với văn xương thì thi đỗ đi với văn khúc dễ có tước vua ban.
Nữ mệnh gặp tử vi đi cùng nhiều sao tốt sẽ lấy chồng sang quý.
Nếu tử vi gặp cùng đào hoa nữ mệnh Phiêu Lãng Phong Trần.
Tử vi tụ tập với Quỳnh Dương Hòa Linh là chơi với phường ăn cắp chỉ đi du thủ Du thực.
Tam Phương phải lấy sao tốt hội cùng tử vi mới có thể gọi là Quý thiếu cả phụ cứ bật để các tinh uống rượu lăng nhục chủ là loại vua vô đạo.
Tử vi Miếu ở cung dần Ngọ Vượng địa ở cung Tân Hợi thìn tỵ Quý sửu mùi bình thường mão dậu. Sau này không có dám điện vì nó tự giải cứu.

 

Những câu Phú trong tử vi đâủ số toàn thư gồm có:

Tử vi cư Tí Ngọ khóa Quyền Lộc chiếu tối vi Kỳ ( tử vi ngồi cung tí cung ngọ được khoa Quyền Lộc Tam Phương chiếu tới gọi là cách ngưỡng điện kiểu đầu số rất kỳ lạ).
Tử vi nam Hợi nữ dần cung ngâm giáp sinh nhân phú quý đồng. ( sao tử vi số con trai đóng tại cung Hợi số con gái đóng tại cung dần những người tuổi Giáp tuổi nhâm đều Phú Quý).
Tử vi Mão Dậu Kiếp Không Tự Sát đã thoát tục chi tăng. ( tử vi ngồi cung mão dậu bị tứ sát là kinh đà Hoả linh vậy hãm cùng với kiếp không chỉ nên đi tu cho thoát tục là tốt hơn cả).
Tử vi Thiên Phủ toàn y phục bật thi công. ( tử vi và Thiên Phủ cần dựa vào hai sao tả phụ hữu bật mới dễ bề Phú Quý).
Tử vi đồng cung vô sát tấu giáp nhân hưởng phúc chung thân. ( hay sao tử vi Thiên Phủ đồng cung ở gần và thân thủ mệnh những người tuổi Giáp hưởng thuốc suốt đời Nếu không gặp những sát tinh làm hỗn).
Tử phủ đồng cung lâm tỵ Hợi nhất triều Phú Quý song toàn. ( tử vi Thiên Phủ ở cùng một cung tị hoặc Hợi thì được cả giàu vẫn sang).
Tử phủ triều viên Lộc Phùng chung thân Phúc Hậu chí Tam công.( tử vi Thiên Phủ cùng ở thân hoặc dần lập mệnh tại lại thêm các sao tốt khác nhất là sao Lộc tồn suốt đời Phúc Hậu chức đến Tam công).
Tử vi phụ Bật đồng cung nhất hô bá nặc.( tử vi cùng ở một cung với hai sao tả phụ Hữu bật gọi một lời trăm người thưa Nếu phụ bật ở Tam Hợp hay xung chiếu thì không tốt bằng).
Tử phủ Hiệp mệnh vi quý khách.( 2 sao tử phủ giáp cung mệnh là quý cách)
Tử phủ kính Dương tại cự Thượng.( tử vi Thiên Phủ hội với Bình Dương Nếu được Vũ Khúc ở cung thiên di chiếu sang càng hay số dân thương lớn).
Tử vi tướng khúc phú quý khả kỳ.( tử vi hội cùng 2sao Văn Xương Văn Phúc có thể ngồi đợi giàu sang tới).
Tử lộc đồng cung nhật nguyệt chiếu quý Bất Khả ngôn. ( tử vi cùng một cung với lộc có thái dương thái âm chiếu đại quý tộc)
Tử vi thất sát hóa quyền phản tác trinh tường ( tử vi chế phục thất sát lại có hoá quyền công danh hiển đạt).
Tử vi phá quân Vô tả hữu cát diệu hung ác tế lại chi đồ .( sao tử vi đi với phá Quân không thấy có tả hữu hay sao tốt là loại ác bá Cường hào)
Tử vi Vũ khúc, phá quân hội dương-đà khi công họ loạn.( các sao tử vi vũ khúc phá quân đi cập hội với tình Dương Đà La người đưa gây rối phản bội chỉ nên buôn bán chớ ham chức vị).
Tử vi Quyền Lộc ngộ dương-đà tuy hoạch phát nhi vô đạo. ( tử vi Mặc dù có quyền Lộc chiếu mà gặp dương-đà sang quý nhưng tâm bất chính )
Tử vi thất sát gia không vong hư danh thu ấm ( đi với sao thất sát lại gặp Sao Thiên không chỉ có hư danh hưởng chút tiếng tăm của cha ông lưu cho con cháu)
Tử phá lâm mệnh ư thìn tuất sửu mùi tái gia các diêụ phú quý Kham Kỳ ,( đi cập với sao phá quân tại thìn tuất sửu mùi được nhiều cát tinh chợ giúp là số phú quý nhưng lòng gian tham Quỷ Quyệt).
Từ phá thìn tuất quân thần bất Nghĩa.( tử vi phá quân ở hai cung thìn tuất vua tôi bất nhân bất Nghĩa).
Tử phá tham lam vi chí dâm nam nữ tà dâm.( các sao tử vi tham lam phá quân tụ lại với nhau là người đa dâm trai hay gái tà dâm)
Nữ mệnh tử vi thái dương tinh tảo ngộ hiện phụ tín khả bằng .( Số con gái tử vi sao thái dương thụ mệnh sớm gặp chồng Hiền)
Nữ mệnh tử vi tuổi Dần Ngọ Thân cung cát quý Mỹ vượng phu ích tự hãm địa bình thường ( số con gái tử vi thủ mệnh đóng cung dần Ngọ thân gặp các sao tốt trợ giúp thì vượng phu ích tử. Nếu rơi vào hẻm địa bình thường nếu Tử Vi đóng ở các cung Tý Dậu hợp mà gặp tứ sát thì không toàn vẹn phúc lộc cả đời).
Tử vi cư Ngọ vô hình Kỵ giáp Đinh Tỵ mệnh Chí Công Khanh. (sao Tử Vi đóng tại cung Ngọ không gặp sao thiên hình hóa trị người tuổi Giáp tuổi Đinh Tỵ tuổi Kỷ làm Công Khanh)

Sao thiên cơ tính chủ những điều gì?

Chia sẻ tin này:

Trả lời