Sao Thái Dương

Chia sẻ tin này:

Sao Thái Dương

Sao Thái Dương tính chủ những điều gì?

Thái Dương thuộc hỏa, tinh hoa của ban ngày, biểu nghi của tạo hóa, ở số mệnh là quý khí

của con người năng văn năng vũ.

Sao Thái Dương hội tụ với các sao cát thì giáng phúc trinh tường, hội tụ với các ác tinh thì uổng công phí lực như bị mây che lấp.

Sao Thái Dương cư Thân Mệnh cung tại miếu địa sẽ sáng rực cho công danh con người.

Hóa khí sao thái dương là vừa Quý vừa Lộc cho nên cung quan lộc mà có thái dương cực tốt.

Nữ mệnh thấy Thái Dương làm phu chủ, thêm Thái Âm chiếu nữa thì phú quý toàn mỹ,

Sao Thái Dương đóng tại cung Thân gặp nhiều sao cát tường gần những người cao sang quyền thế.

Sao Thái Dương nếu đóng vào cung Tử Tức sẽ sinh quý tử

Sao Thái Dương vào cung Tài Bạch sẽ được trợ lực, giàu có lâu bền.

Đại tiểu hạn gặp Sao Thái Dương thêm tả hữu khả dĩ dựng nghiệp.

Sao Thái Dương bị hình kỵ dễ hư mắt hoặc khắc phụ mẫu, đại tiểu hạn Sao Thái Dương đa sát tụ tập có mối lo về quan tụng.

Sao Thái Dương ở cung thiên di thường ly tổ nghiệp đi làm ăn xa.

Hy Di Trần Đoàn tiên sinh viết:

” Sao Thái Dương trên vòm trời chu chuyển vô cùng ưa Phụ Bật, cần lộc tồn, nếu cặp với Thái Âm càng đẹp. ghét cự môn hãm địa che ánh sáng. Tại miếu vượng hội Hóa Lộc, Hóa Quyền gọi là quý cách. Được Xương Khúc Khôi Việt tam hợp chiếu vào Quan Lộc hay Tài Bạch đại phú quý”

Ngọc Thiềm Tiên Sinh có bài ca rằng:

Thái Dương nguyên thuộc hỏa

Chính phủ Quan Lộc tinh

Nhược cư thân mệnh vị

Bẩm tính tối thông minh

Từ ái lượng khoan đại

Phúc thọ hưởng hà linh

Nhược dữ Thái Âm hội

Sâu phát quy vô luận

Hữu huy chiếu Thân mệnh

Bình bộ nhập kim môn

Cự môn bất tương phạm

Thăng điện thừa quân ân

Thiên viên phùng ám độ

Bần tiện bất khả ngôn

Nam nhân tắc khắc phụ

Nữ mệnh phu bất toàn

Hỏa Linh phùng nhược định

Dương Đà nhãn mục hôn

Nhị hạn nhược trí thử

Tất định mại điền viên

Nghĩa là:

Sao Thái Dương thuộc hành hỏa, là Quan lộc tinh, ở cung Thân Mệnh bẩm tính thông minh, từ ái và khoan hậu đại phúc, đại thọ. Nếu có thêm Thái Âm hội tụ phát quý vô cùng, Ánh sáng từ Sao Thái Dương chiếu vào thân mệnh dễ đi đến cửa vàng cung điện.

Sao Thái Dương gặp Cự Môn nơi hãm địa lại bần tiện vô tả, nữ mệnh chồng không vẹn toàn.

Sao Thái Dương gặp tứ sát Dương Đà Hỏa Linh vây hãm thì bị đau mắt. hạn Thái Dương có tứ sát xung phá thì bán hết sản nghiệp.

Sao Thái Dương miếu địa Ngọ Mão, vượng địa Dần Thìn Tỵ, hãm Tuất Hợi Tý

” Nhật chiếu lôi môn” Tý Thìn Mão địa trú nhân sinh, phú quý thanh dương (Sao Thái Dương đứng trong cung Tý Thìn Mão là mặt trời chiếu cửa sấm, người sinh ban ngày thì phú quý nổi danh)

Sao Thái Dương cư Ngọ, Canh Tân Đinh Kỷ phú quý song toàn (Sao Thái Dương ở cung Ngọ người tuổi Canh Tân Đinh Kỷ phú quý song toàn)

Sao Thái Dương, Văn Xương, Văn Khúc tại Quan Lộc hoàn điện triều ban (Sao Thái Dương gặp Văn Xương Văn Khúc tại Quan Lộc làm quan trong triều)

Sao Thái Dương Hóa Kỵ thị phi nhật hữu mục hoàn thương ( Sao Thái Dương gặp sao Hóa Kỵ mặt hư đau bất ngờ)

Nhật lạc Mùi Thân tại Mệnh vi nhãn tiền cần hậu lãn (Sao Thái Dương đóng cung Thân cung Mùi có sao Thái Dương con người chóng chán, trước chăm chỉ sau lười biếng)

Nữ mệnh đoan chính Thái Dương tinh, tảo phối hiền phụ tín khả bằng

( Số đàn bà Thái Dương thủ mệnh đắc định là người đoan chính, sớm lấy chồng hiền).

Bài viết liên quan:


Liên hệ hỗ trợ tư vấn Kiến trúc – Phong thủy – Tử Vi 

Phone & Zalo: 0834-29-6868

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm

Trả lời