Hướng cát hung của cửa và bếp

Chia sẻ tin này:

Hướng cát hung của cửa và bếp

Đối với nhà ở thì hướng cổng, cửa là rất quan trọng, yêu cầu là:

1- Phải hướng về phương vị cát

2- Phải đặt ở vị trí bốn quẻ cát  (Thiên y, Diên niên, Sinh khí, Phục vị)

Phương vị gồm hai ý nghĩa khác nhau, phương là phương hướng, vị là vị phí

Thí dụ: Người mệnh Càn, cửa trước đặt ở quẻ Cấn,  tuy là Thiên Y song hướng vào quẻ Chấn phương Đông là phương hung Ngũ quỷ hoặc đặt ở Chấn phương đông hướng vào quẻ Cấn đông bắc, Thiên y, không tốt, vị trí đặt là hướng đều phải là phương cát

  • Vị trí đặt và hướng của cổng, cửa đều phải là phương cát
  • Bếp thì tọa sát hướng cát mới là cực tốt
CỬA

Ra vào thông tiếp với bên ngoài thì gọi là cửa (môn), cửa phòng bên trong nhà thì gọi là hộ, Cửa là đầu mối ra vào với bên ngoài, cho nên phải coi trọng, hộ dùng để liên hệ giữa các phòng trong nhà không có liên quan với bên ngoài nên quan trọng thứ 2, Cửa là ngoại lục sự, hộ là một trong nội lục sự.

Trước hết đặt la kinh ở chính giữa cửa để định phương vị
  • thí dụ: Tọa Tý hướng Ngọ, đường đi vào cửa là từ phương tuất đến và đi ra đến phương dần, Dần Ngọ Tuất hợp là hỏa cục gọi là tam hợp liên châu quí giá vô cùng.
  • Nếu phương Bính Ngọ có lầu cao, phương Khôn cũng có lầu cao, phương Tốn cũng có lầu cao, người này ắt phát tài lớn, danh lợi đều có,
  • Nếu phương Mùi Thân Tỵ có lầu cao hoặc có vật thể lớn thì sát khí và tiết khí đều đến, người này trước phát tài, sau phát hung
  • Đó là ứng nghiệm của đường đi, của các vật thể ở ngoài cổng

Nếu niên mệnh của người trong nhà là quẻ Tốn thì tọa hướng đều cát, bếp được hướng Diên Niên – phương Đông (tức tọa sát), giường được Khảm sinh khí thì nhà này sinh khí vượng thịnh, trai gái phú quý song toàn,

Giả như phương hướng đường ngoài cửa, đường cống nước không tốt, lầu cao gây sát khí, tiết khí thì nhà đó nửa hung nửa cát, tuy niên mệnh hợp ba phương cát, lưu niên gặp sát khí, tiết khí của lầu cao thì lập tức sẽ tổn đinh, hao tài, cho nên nhà có hợp quẻ niên mệnh của chủ nhà, bên ngoài còn phải hợp với tiêu sa nạp thủy nữa thì mới được là cát.

Bếp

Bếp là nguồn gốc ăn uống của một nhà, uống một chén nước cũng nhờ vào bếp, bếp là gốc sinh ra bệnh tật, họa phúc của một nhà.

Bếp chia ra bếp và miệng lò (hỏa môn)

Bếp nên đặt trên phương hung sát của bản mệnh

Miệng lò, mắt lò, không khí ra vào ở nơi đó, đóng thì tắt lửa, mở thì cháy

Chú ý: Bếp chỉ luận về vị trí mà không luận về phương hướng, còn miệng lò thì chỉ luận về phương hướng mà không luận về vị trí, Phương hướng của miệng lò tốt nhất là phương cát của bản mệnh thì mới cát lợi, nếu hướng vào phương hướng hung của bản mệnh thì chủ về hung

Nói về các bộ phận ứng nghiệm nhanh nhất của dương trạch thì không gì nhanh bằng bếp một trong học sự,

Trị bệnh thì có thể đặt bếp ở phương hung cả người bệnh, miệng lò hướng về phương cát Thiên y

Nếu nhân đinh không vượng, đặt miệng lò hướng vào phương sinh khí sẽ phát tài và sinh con trai.

Muốn làm quan , thăng chức miệng lò phải hướng vào phương cát Diên niên

Nhà có người ốm hoặc bệnh tật lâu không khỏi, miệng lò hướng vào Thiên y

Bếp dầu, bếp than đặt ở 4 phương hung, hướng vào 4 phương cát

Cách tính xem năm tuổi bị kim lâu không nên làm nhà

Liên hệ hỗ trợ tư vấn Kiến trúc – Phong thủy – Tử Vi 

Phone & Zalo: 0834-29-6868

Chia sẻ tin này:

Trả lời