Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến ngôi nhà

Chia sẻ tin này:

Đất xây dựng bị ba mặt đường bao vây là xấu

– đất xây dựng bị bao vây bởi Ba mặt đường là xấu đường nói ở đây là đường công cộng chứ không phải là đường đi riêng hương vị khác nhau thì những điều hơn đem lại cũng nặng nhẹ khác nhau lấy thứ tự xấu mà nói thì

1- đất bị bao vây ở ba Phương vị tây bắc đông là xấu nhất
2- thứ đến là Bắc Tây Nam
3- Nam Đông Bắc
4- đông nam tây

Chỉ cần đất xây dựng tương đối lớn thì loại số tướng này có thể tránh được dưới đây Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các loại bị đường bao vây

1- trường hợp Tây bắc-đông có đường bao vây chỉ cần làm cho đất xây dựng chỉ còn bị bao vây bởi hai phía là được nói cách khác làm cho đất xây dựng trở thành lăng giác như vậy có thể phòng ngừa được dòng khí từ hướng tây xâm phạm giải pháp là về phía mặt đường phía tây trồng cây lá nhọn như cây thông cây bách đồng thời không sử dụng đất gần đường phía tây dưới cây lá nhọn trồng loại cây mọc thành bụi thì lại càng an toàn
– Nếu mặt Tây có cửa cổng thì nên bịt lại có thể thiết kế cửa mới ở phía đông miễn là giữ vững nguyên tắc tránh Phương vị 12 chi của tuổi chủ nhà
2- trường hợp Bắc Tây Nam là đường bao vây muốn sử dụng đất lăng rác phía Tây Nam thì về phía đường phía bắc tốt nhất là trồng cây luôn có lá xanh tươi Nếu cửa lớn ở phía bắc thì tốt nhất là bịt cửa đó lại từ trường hợp tuổi của chủ nhân ở Phương vị nam của 12 chi thì mới không thể mở cửa mới ở phường Nam
3- trường hợp Nam Đông Bắc bị đường bao vây trường hợp này từ điều kiện đất xấu có thể biến thành đất xây dựng tốt cũng có nghĩa là cải biến thành địa hình lăng rác Đông Nam
– cách làm là về phía đường đi phía bắc trồng loại cây lá rộng luôn luôn xanh tươi như cây cao su Đồng thời cũng phải tránh mở cửa Ở Phương vị 12 chi của tuổi chủ nhân
– có thể Căn cứ vào nghề nghiệp để mở cửa ở bất cứ phương nào ở Đông Nam ở Đông Nam đều có thể trở thành các tướng Nếu ở phía bắc có cửa thì phải bịt cửa đỏ lại đổi thành cửa các tướng trong khoảng từ phương đông đến Phương Nam
4- trường hợp Nam Đông Tây bị đường bao vây
– trường hợp này cũng có thể cải biến thành đất lăng giác Đông Nam cực kỳ tốt cũng có nghĩa là về phía đường mía Tây vòng loại cây lá nhọn như cây thông đen và tiếp theo đó trồng loại cây lá dụng cây lá đỏ trong tuyệt đối không được trồng loại cây quá to đồng thời cũng có thể xây tường vây ở phía đường chuẩn bị bị đi
– nếu đất xây dựng bị ba mặt đường bao vây quá chật hẹp thì không có phương pháp nào cải thiện nên rời đi đất khác

Làm nhà thế nào thì tốt

Chia sẻ tin này:

Trả lời