Cách tính xem năm tuổi bị kim lâu không nên làm nhà

Chia sẻ tin này:

Cách tính xem năm tuổi bị kim lâu không nên làm nhà

hình bát quái

Càn – Khôn – Tốn –  Cấn

Đoài – Ly – Chấn – Khảm

Xem năm tuổi không nên làm nhà vào các năm này như thế nào cho đúng cách
hãy cùng batdongsan24gio.net phân tích.

  • Hướng chính đông ( cung chấn) bao gồm các năm : 7-16-34-43-52
  • Hướng chính tây (cung Đoài) bao gồm các năm: 2-11-20-29-38-47-56
  • Hướng chính Nam ( cung Ly) bao gồm các năm : 9-18-27-36-44-53
  • Hướng chính Bắc (cung khảm) bao gồm các năm: 4-13-22-31-40-49-58
  • Hướng Đông Nam (cung  Tốn) bao gồm các năm: 8-17-26-34-43-52
  • Hướng Đông Bắc ( cung Cấn) bao gồm các năm : 6-14-23-32-41-50-59
  • Hướng Tây Bắc ( cung Càn ) bao gồm các năm: 3-12-21-30-39-48-57
  • Hướng Tây Nam ( cung Khôn) bao gồm các năm: 1-10-19-28-37-46-54

Tại sao lại có các năm ứng với các cung các hướng như trên

  • Ta có quy luật như sau các bạn hãy vẽ và chia hình vuông thành 9 ô vuông như hình bên dưới.

bảng tra tuổi phạm kim lâu

Sau đó ứng với ô màu đỏ là hướng Tây Nam ( cung Khôn) ta đặt là năm 1 tuổi cứ lần lượt như vậy ô tiếp theo sẽ là hướng Tây ( cung  Đoài), hướng Tây Bắc (cung Càn), hướng Đông Bắc( cung Cấn), hướng Đông (cung Chấn), hướng Đông Nam (cung Tốn), hướng Nam (cung Ly), mỗi hướng một cung.

Tại năm 1 tuổi cung Khôn ta đếm theo chiều thuận chiều kim đồng hồ mỗi cung một tuổi cứ đến năm 5 tuổi, 15 tuổi, 25 tuổi, 35 tuổi, 45 tuổi, 55 tuổi là thuộc trung cung ô chính giữa ( các bạn lưu ý trung cùng này nhé) cứ như vậy chúng ta đếm lần lượt sẽ được như bảng trên.

Kết luận: Như vậy xem tuổi nào phạm vào  cung Càn Khôn Cấn Tốn là phạm kim lâu, không nên làm nhà dựng vợ gả chồng vào các năm này.

Chúc các bạn có những tham khảo hữu ích.

Để biết cách tính tuổi thuộc hành gì các bạn hãy click vào đây

Chia sẻ tin này:

Trả lời