Bốn cát tinh trong phong thủy

Chia sẻ tin này:

Bốn cát tinh trong phong thủy

1- Sinh khí

Là cát tinh thứ nhất, chủ về có năm con, có thể thăng quan, phát phú quý, phát nhân đinh, Dương Mộc

Đoài Càn – Ly Chấn – Tốn Khảm – Khôn Cấn

2- Thiên Y

Là cát tinh thứ hai, phàm người được thiên y thì nhà không bệnh tật, giàu có nghìn vàng, chủ về có 3 con, Dương Thổ

Càn Cấn, Đoài Khôn, Ly Tốn, Khảm Chấn hỗ biến thành

3- Diên Niên

Là cát tinh thứ ba, phàm được diên niên thì đại thọ, ngày ngày tiến tài, giàu có bậc trung Dương Kim

Càn Khôn, Đoài Cấn, Chấn Tốn, Khảm Ly, hỗ biến Diên Niên

4 – Phục Vị

Là cát tinh thứ tư, nửa cát nửa xấu, nhiều gái ít trai, Càn tức Càn, Khôn tức Khôn, nằm yên không động,  Âm mộc

Cát tinh chân chính chỉ có ba: Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên phàm người được sinh khí, thì dù là hòa thượng cũng có thể phát tài giàu có

Thí dụ: Mệnh Ly đặt bếp sinh khí, nghĩa là mệnh Ly Hỏa đặt bếp ở Ngũ Quỷ Canh Dậu Tân, hướng sinh khí, phương đông chấn Mộc Giáp Mão Ất sinh khí, mộc sinh Hỏa.

Cung và tinh tương khắc thì không cát lợi

Thái Dương , Thái Âm, Thiếu Âm, Thiếu Dương do tứ tượng mà ra, cùng gốc hỗ trợ tương sinh trợ thì gọi là Sinh Khí, Tham Lang, Mộc Tinh, Dương Mộc

Ly Cấn hỗ biến thành Ly Hỏa, Sinh Cấn Thổ, Khảm Đoài hỗ biến là Đoài, Kim sinh Khảm Thủy, có sinh mới có khắc, người sinh vô ơn, kẻ khắc, khắc đến cùng cho nên xếp vào hàng xấu tinh thứ tư, Họa hại Lộc Tồn thổ tinh

Bốn hung tinh các bạn tham khảo tại đây

 

Chia sẻ tin này:

Trả lời